Sào Cách Điện

Showing all 3 results

    Sào cách điện ( hay sào thao tác ) được sử dụng rộng rãi trong ngành điện lực và các công việc liên quan tới điện. Garan chuyên cung cấp các loại sào 35kv, 110kv, 220kv, sào cách điện lồng rút. Chiều dài từ 3m đến 6m.

    An toàn điện là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Việc đảm bảo an toàn khi làm việc tiếp xúc với điện cần phải được quan tâm hàng đầu. Việc trang bị dụng cụ an toàn điện giúp đảm bảo sự an toàn cho những người công nhân, giúp giảm thiểu tai nạn, đồng thời tăng sự tự tin và năng suất làm việc.